Nu Shibari | From light to dark

Model: Kira

Shibari: Tati Limati

Photo: Igor Rogovskiy